Бази на податоци - 2015/2016/Z

  • Главен наставник: вонреден професор д-р Горан Велинов
  • Наставник задолжен за вежби: доцент д-р Вангел Ајановски