Site news

Влез во потребни курсеви

by Admin Moodle -

Влез во потребните курсеви се добива врз основа на регулираните уписи на предметите. Ако имате проблем со правото на пристап или не гледате некој курс, значи нешто не е во ред со изборот и уписот на некој предмет или изборот на соодветен наставник на предметот.