Курсот е наменет за студентите на предметот Физички дизајн и имплементација на информациски системи (сите наставни планови) - Повеќе детали

Наставник: доц. д-р Вангел В. Ајановски - ФИНКИ веб - Лична веб страница