Site news

Picture of Admin Moodle
Влез во потребни курсеви
by Admin Moodle - петок, 14 февруари 2014, 2:52
 

Влез во потребните курсеви се добива врз основа на регулираните уписи на предметите. Ако имате проблем со правото на пристап или не гледате некој курс, значи нешто не е во ред со изборот и уписот на некој предмет или изборот на соодветен наставник на предметот.